NEJČASTĚJŠÍ OTÁZKY

Na začátku je těžké se zorientovat ve všech dokumentech, úřadech a povinnostech. Nabízíme vám podporu. Toto jsou otázky, se kterými se potýkáte nejčastěji.

Podání žádosti

Gratulujeme! Jste rozhodnutí. Teď vás čeká cesta na obecní úřad obce s rozšířenou působností v místě vašeho trvalého bydliště, kde můžete podat žádost o zařazení do evidence žadatelů vhodných stát se osvojiteli. Svůj obecní úřad si můžete najít na internetu, stejně jako kontakt na oddělení sociálně-právní ochrany dětí, kde vám pracovnice náhradní rodinné péče jistě i po telefonu zodpoví vaše první dotazy. Na webových stránkách každého úřadu obce s rozšířenou působností by měly být ke stažení také žádosti, které budete následně vyplňovat.

Možná vám připadá, že je toho na vás moc. Že je to vše moc složité. V klidu se posaďte a najděte si nejbližší obecní úřad obce s rozšířenou působností v místě vašeho trvalého bydliště. Na každém takovém úřadu je sociální odbor, jehož součástí je oddělení sociálně-právní ochrany dětí, které se věnuje také náhradní rodinné péči. Jakmile tam přijdete, sdělte sociální pracovnici, že jste se rozhodli adoptovat děťátko. Právě na tomto místě vše začíná, zde budete moci podat vaši žádost a získáte všechny potřebné informace.

Ano, i vy můžete žádat o adopci a my vám na vaší cestě přejeme mnoho štěstí.

Ve vašem případě je situace o něco málo složitější. Dle českých právních předpisů může o adopci žádat zletilá osoba, která je dostatečně zralá, a tudíž i schopná o dítě pečovat, žádat může tedy i jednotlivec. Pokud jste se s partnerem rozhodli uzavřít registrované partnerství, může dítě adoptovat pouze jeden z vás, což s sebou může přinášet jisté komplikace. Adopce ve stejnopohlavním vztahu je tedy možná.

Hlavním rozdílem je zejména právní uspořádání vašich vzájemných vztahů s dítětem. V rámci adopce vzniká příbuzenský vztah mezi dítětem a jeho novou rodinou a zároveň zanikají vztahy s původní biologickou rodinou. U pěstounské péče zůstává dítě i po právní stránce stále součástí své biologické rodiny a vztahy s ní by měly být i nadále udržovány a budovány. Pěstounská péče je státem finančně podporovaná a stát i nadále zůstává s pěstouny v kontaktu přes systém sociálně-právní ochrany dětí, z čehož vyplývají jistá práva a povinnosti. Je však jen na vás, pro kterou z těchto dvou forem se rozhodnete, která bude více odpovídat vašim přáním a očekáváním. Zkuste se v klidu zamyslet nad vaší motivací k náhradnímu rodičovství, nad tím, co vás vede k tomu přijmout do svého srdce a domova dítě z jiného hnízda.

Věříme, že toto je náročná část vašeho rozhodování, proto si dopřejte maximum času pro sebe, své myšlenky, přání a touhy. Během přemýšlení o vašem budoucím dítěti k sobě buďte maximálně upřímní a otevření. Své představy sdílejte v rámci partnerského vztahu, pokud jste jeho součástí, nebo s nejbližšími ve vašem životě. Zkuste si představit, jaké by dítě mělo být, co jste schopni tolerovat a co už je na vás moc. Netlačte na sebe, buďte k sobě shovívaví a pravdivě si odpovězte na otázky týkající se věku dítěte, jeho etnicity a možných zdravotních komplikací, které se u něj mohou projevit, nebo se kterými se již narodí. Každý z nás zvládne něco jiného. Jste jedineční, proto by i vaše představy o přijatém dítěti měli vaši jedinečnost odrážet. 

Věříme, že je to pro vás složité. Finanční zabezpečení dítěte je jedním z podstatných kritérií při posuzování žadatelů o zařazení do evidence osob vhodných stát se osvojiteli. O vaši finanční situaci se budou zajímat na prvním místě sociální pracovnice obecního úřadu obce s rozšířenou působností, a i nadále bude zjišťováno do jaké míry jste schopni pravidelnými příjmy dítě po finanční stránce zajistit. Exekuce nebo insolvence se tak může stát jistou a pravděpodobnou komplikací v celém procesu osvojení dítěte.

Buďte klidní, velikost vašeho domova nebo jeho dočasný stav by neměl nijak ohrozit vaši žádost o osvojení. Sociální pracovnice bude jistě vaše domácnost zajímat, ale soustředit se budou zejména na to, zda je prostředí pro děťátko vhodné, jestli u vás bude mít potřebné zázemí, teplo a pohodlí, které pro svůj vývoj nedomyslitelně potřebuje. Navíc celý proces zařazení do evidence žadatelů vhodných stát se osvojiteli trvá nějakou dobu, v rámci které můžete vaši rekonstrukci třeba i dokončit. Proto buďte klidní a zkuste si představit, jak byste ve vaší domácnosti mohli děťátko vychovávat a co byste mohli jednoduše na jeho příchod připravit.

Věříme, že máte obavy, proto se na tuto zvláštní návštěvu připravte, přizpůsobte vaši domácnost a zamyslete se nad tím, kde bude prostor pro dítě. Samotná návštěva by měla probíhat jako vzájemný rozhovor, ve kterém budete moci upřesnit informace, které jste uvedli do formulářů. Sociální pracovnici budou zajímat zřejmě i určité podrobnosti o vašem dětství, minulosti a současnosti, délce a atmosféře vašeho vztahu, stejně jako celková motivace k přijetí děťátka. Možná budete nervózní a věřte, že to k této návštěvě patří, proto k sobě buďte laskaví.

V těchto otázkách je žádost o adopci poněkud specifická. Abyste mohli adoptovat děťátko, v manželství být nemusíte. Dle právních předpisů však bude moci dítě adoptovat jen jeden z vás, z čehož v budoucnosti mohou plynout určité komplikace. Abyste mohli adoptovat společně, je zapotřebí žít v manželství. Byť víme, že se doba posouvá kupředu, v procesu adopce, je stále tzv. úplná rodina považovaná za ideální. Ale rozhodnutí je stále jen na vás.

Víme, že tyto otázky, které vás napadají jsou těžké. Poukazují totiž na fakt, že děti vhodné do adopce mohly být v průběhu prenatálního vývoje vystaveny působení návykových látek, které jejich mámy užívaly, a to z různých důvodů. Z pohledu vlivu na děťátko a jeho následný vývoj se závislost mámy na alkoholu jeví jako složitější, a to zejména z důvodu popsané diagnózy tzv. fetálního alkoholového syndromu. Velmi zjednodušeně se jedná o soubor různých specifik, která u dětí nastávají, pokud jsou v různé fázi nitroděložního vývoje vystaveny působení alkoholu a látek v něm obsažených. Míra změn a komplikací se pak odvíjí od množství užívaného alkoholu a dalších situací, které s tím souvisí. Závislost mámy na užívaní drog je pro dítě také škodlivá, kdy záleží na druhu přijímané látky, z čehož lze odvodit závažnost stavu děťátka po narození. Závislost na drogách způsobuje zejména rané abstinenční příznaky, které jsou pro dítě velmi nepříjemné. Složitá je situace zejména u dětí, které byly v rámci těhotenství vystaveny tzv. opioidům, což však dokážou lékaři řešit. Celková problematika působení drog na vyvíjející se plod není prozatím úplně jasná, ale věříme, že již existuje spousta zkušeností, o které se budete moci opřít. V obou případech, je pro tyto děti nejdůležitější vaše láska a vztah, který jste jim schopni poskytnout, stejně jako trpělivost a odhodlanost tyto nepříjemnosti překlenout.

Přípravy

Přípravné kurzy, kterých se každý žadatel o adopci musí zúčastnit, představují nedílnou součást celého procesu osvojení. Byť víme, že o nich kolují různé zvěsti, vy si můžete utvořit vlastní pohled a projít vlastní zkušeností, která nebude zatížena zážitky jiných žadatelů. Jste jedineční, a tak i příprava pro vás může být jedinečná a je jen na vás, jakou pro vás bude mít hodnotu. Velmi obecně byste se v rámci 48 hodin měli dozvědět něco o sobě, co možná ještě nevíte, prozkoumat svou motivaci k adopci, zaměřit se na nejdůležitější témata týkající se dětí, které jsou do adopce vhodné a v neposlední řadě se připravit na samotný fakt převzetí dítěte do vaší rodiny. Velmi pravděpodobně si budete moci osvojit některé znalosti a dovednosti související s péčí o děti, dozvíte se něco specificích dětí v náhradní rodinné péči, dotknete se práv těchto dětí a jejich potřeb. Věříme, že pro vás bude příprava užitečná a dozvíte se v rámci ní spoustu zajímavých informací. Navíc se seznámíte s ostatními žadateli, se kterými budete přípravou procházet, takže v tom nebudete sami. Oporou vám mohou být také zkušení lektoři a náhradní rodiče, kteří se vám pokusí předat to nejlepší, co vědí. Malá rada na závěr: otevřete se možnosti, že si přípravy můžete užít a pojmout je jako něco, co vás opět posouvá v celém procesu osvojení.

Psychologické posouzení žadatelů o adopci se může v různých krajích lišit, každý psycholog k němu může přistoupit trochu jinak. Vždy byste však měli absolvovat jak psychologické testy, tak rozhovor s psychologem. Otázky, které jsou na vás kladeny mají za cíl zjistit, jaké máte osobnostní rysy, zda jste připraveni na péči o přijaté dítě a jak pevný je váš současný vztah, pokud v nějakém jste, jaké jsou vaše sociální kontakty. Psychologové by měli prozkoumat také vaši motivaci k adopci a celkově zhodnotit, zda máte předpoklady k péči o dítě z jiného hnízda. Víme, zní to složitě. Možná máte z posouzení obavy a my vám rozumíme. Zkuste se před ním dobře vyspat, uvolnit se a v partnerském vztahu se vzájemně podpořit. Pak už jen spoléhejte na vlastní intuici, buďte upřímní a vědomi si vlastních předností a zdrojů, které jistě máte.

Jako první vás na přípravy nasměruje váš krajský úřad, který spolupracuje s různými organizacemi, které se přípravám jako takovým věnují. V dnešní době internetu a snadno dostupných informací o těchto organizacích vám doporučujeme, abyste si prohlédli jejich webové stránky a zjistili si tak potřebné informace. Taktéž se můžete zeptat zkušených pracovnic na krajském úřadě. Je těžké doporučit, která organizace by pro vás byla ta pravá, ale věříme, že máte dostatečné kompetence k tomu si tu správnou vybrat. Jaké jsou možnosti v jednotlivých krajích si můžete přečíst na webu adopce.com.

Schválení a čekání na kouzelných telefon

Ušli jste dlouhou cestu. Nebyla lehká. Teď přichází období čekání a my chápeme, že si říkáte, kdy. Kdy zazvoní náš telefon? Jak dlouho to může celé trvat? Ze zkušeností vyplývá, že žadatelé na děťátko čekají minimálně jeden rok. Víme, je to dlouhá doba, a navíc nikdo nezaručí, že to nebude mnohem déle. I to se totiž stává. Každý kraj se o něco liší a vše závisí také na vašich představách o přijatém dítěti. Může to být samozřejmě i kratší časové období, vše záleží na mnoha faktorech. V rámci procesu osvojení je praxe taková, že se vždy hledají dětem rodiče, nikoli rodičům děti, z čehož vyplývá, že se vše řídí podle potřeb dětí, o které se nemůže postarat jejich biologická rodina. Existují i statistiky, které udávají, že běžná délka čekání na děťátko se může pohybovat v rozmezí od 1–5 let.

Je jen na vás, jak se na příchod vašeho děťátka připravíte, jak k celému procesu čekání přistoupíte. Nic není dobře a nic není špatně. Možná pro vás bude užitečné upravit domácnost, pořídit potřeby pro děťátko, ujasnit si podmínky v práci, nebo ještě poznat zajímavá místa. Možná taky vůbec ne a budete se raději věnovat seberozvoji, sebepéči, péči o vzájemný vztah, nebo o rodinu, jako takovou. Třeba budete mít chuť číst zajímavé knihy, dozvědět se něco více o potřebách přijatých dětí a vizualizovat si, jak bude Vaše rodina vypadat, jak se budete v roli rodiče cítit. Pamatujte, že osvojení děťátka je natolik intenzivní, jedinečná a nepřenositelná zkušenost, že jediné, co můžete, je to zažít a vytvořit si vlastní příběh. Jedině tak bude totiž odpovídat vašim potřebám, a to je nejdůležitější.

K času, který máte můžete přistoupit mnoha způsoby. Věříme, že přesně víte, co je pro vás nejlepší a také víme, že je čekání někdy nekonečné. Dost možná se vám v průběhu příprav otevřela některá témata, která vás zaskočila, nebo překvapila a můžete tedy čas, který máte využít pro jejich prozkoumání a lepší pochopení. Také je na trhu spousta zajímavých knih, podcastů a videí s tématem osvojení, nebo náhradní rodinné péče. Pomoci také může uvědomění, že čas, po který budete čekat je součástí vašeho života a má cenu si jej užít. Budou dny, kdy na tom budete lépe a budou dny, kdy se to nebude dát vydržet. I toto je součástí procesu osvojení a je fajn být vůči sobě laskavý a přijímat se za všech okolností. 

Tato otázka není jednoznačná. Věříme, že se doba čekání může zdát nekonečná a občasné ujištění, že je s vaší žádostí vše v pořádku může pomoci. Také díky tomu můžete vnímat, že máte situaci více pod kontrolou. Věříme, že pracovníci krajských úřadů vědí, jak moc je pro vás tato doba náročná a případné dotazy vám jistě rádi zodpoví. Nevolejte jim však příliš často, i oni se potom mohou cítit být pod tlakem a k rozhodování o vašich budoucích dětech je zapotřebí co nejvíce klidu. Samozřejmě pokud máte důležité informace, které by mohly ovlivnit vaši žádost, neváhejte je kontaktovat.

Chápeme, i toto řešení se nabízí. Co kdyby to v jiném kraji šlo rychleji, co když právě tam na nás čeká naše děťátko? Co kdyby… U této otázky je zapotřebí zmínit, že právě váš krajský úřad má veškeré potřebné informace, na základě kterých se rozhodl vás zařadit do evidence žadatelů vhodných stát se osvojiteli. I z tohoto důvodu je dobré kraji důvěřovat a nepouštět se do hledání děťátka na vlastní pěst. Navíc funguje i mezikrajová spolupráce.

Gratulujeme! Máme z vašeho těhotenství radost. V tomto případě doporučujeme krajský úřad kontaktovat a tuto novinu jim oznámit, neboť to výrazně mění vaší situaci.

Nenašli jste odpověď na svou otázku? Napište nám.