KLUBÍČKO PRO DĚTI

Jako adoptivní maminky víme, jak může být těžké najít pro naše děti bezpečné a respektující místo, kde by mohly trávit čas, a my věděly, že jsou v dobrých rukou. V rukou, které znají problematiku náhradní rodinné péče a které v procesu adaptace poznají, kdy je čas nám zavolat.

Vztah rodiče s dítětem je důležitější než to, jestli dítě v daný okamžik adaptaci zvládne a vydrží tam bez nás.

V čem je Klubíčko výjimečné

U nás v Klubíčku si můžete postupně, podle tempa vašeho dítěte, v klidu a bezpečně zkoušet adaptaci a nikdo na vás nebude koukat skrz prsty, že i u 5letého dítěte potřebujete zůstat hned za dveřmi, kdyby se cokoliv dělo.  S dítětem můžete v kroužku nebo v Klubíčku pobýt tak dlouho, jak potřebujete a nemusíte nikomu nic vysvětlovat.

Vaše děti si u nás mohou pohrát a zapojit se do smysluplných aktivit, které odpovídají jejich vývojovému stádiu. Témata her pečlivě vybíráme i s ohledem na typické problémy přijatých dětí a jejich předcházení například poruchy pozornosti, ADHD, naakumulovaný stres, apod.

Kdo Klubíčko vede?

Markéta je skvělá, respektující, tvořivá chůva s jedinečným charismatem, se kterým si získá i to nejstydlivější dítě. Je to jediný člověk, kterému jedna z nás svěřila a svěřuje své děti a jediný člověk (mimo rodiče), se kterým její děti chtějí být.

Eliška: Chůva Markéta s námi byla od první chvíle kouzelného telefonu a přijetí naší druhé dcery. Jela s námi na úřad poslechnout si, co má dcera ve spise a hlídala zatím naší starší dceru, která s námi nemohla. Byla tak od samého počátku velmi blízko celému procesu a tím, že jsem potřebovala, aby chápala naše jinakosti, tak je již do tajů NRP velice zasvěcená. To beru jako velké unikum a jsem nadšená, že s námi chce spolupracovat a pomoci i dalším přijatým dětem na jejich často nelehké cestě k důvěře k dalším dospělým lidem.

Něco o Markétě

Děti jsem milovala od malička. 

V průběhu pár let jsem se stala součástí už desítek rodin, se kterými jsem dodnes v kontaktu, i když děti už jsou velké. O děti pečuji u nich doma, u sebe doma, venku, z jedné nebo více rodin dohromady. Několik let jsem spolupracovala se Sítí pro rodinu (dříve Síť mateřských center), pro kterou jsem zajišťovala dětské koutky s hlídáním na rekvalifikačních kurzech a dalších akcích. Tři a půl roku jsem pracovala v lesní školce a vedla (nejen tam) kroužky předškolní přípravy, angličtiny a pohybu. Mám rekvalifikaci pro chůvy do zahájení povinné školní docházky, při školce jsem studovala VOŠ v oboru předškolní a mimoškolní pedagogiky.  Ráda si prohlížím svět očima dětí a ráda jim ukazuji ten svůj a beru je jako parťáky do toho, co baví mě. Miluju otázky „proč?“ a vydržím na ně odpovídat faaaakt dlouho. Když odpovědi neznám, baví mě je společně s dětmi hledat.

Jako chůva, lektorka i průvodce ve školce jsem pracovala s dětmi z různých sociálních prostředí, etnických a kulturních skupin, s dětmi se speciálními potřebami a handicapy. Uvědomuji si, že vztah adoptivního dítěte s rodičem má být prioritou nejen pro ně, ale i pro každou další pečující osobu. Protože porušení důvěry v tomto vztahu se hojí hůře než v rodinách biologických. Souzním s principy terapeutického rodičovství, jako je bezvýhradné láskyplné přijetí, které potřebuje pro zdravý psychický vývoj každé dítě, a to adoptivní dvojnásob.

Ráda budu láskyplným průvodcem vašim dětem i vám v našem Klubíčku.

Jak Klubíčko funguje?

KDY: 1×x za 14 dní, čtvrtky 9.30–11.00 (program) + možnost volné hry, či dodělání rozpracovaných výtvorů do 11.30

KDE:  Anenská 5, Praha 1

Obecná pravidla

  • V dostatečném předstihu před každým termínem zveřejníme v newsletteru a na našich sociálních sítích téma setkání/program.

  • Na každé jednotlivé Klubíčko se můžete hlásit zvlášť, platí se za každé jedno Klubíčko.

  • Pro přihlášení na Klubíčko vyplňte přihlášku na odkazu níže.

  • Pro závaznou rezervaci budete požádáni o platbu za Klubíčko (převodem na účet, na základě faktury). Zaplacením bude rezervace vašeho místa na Klubíčku potvrzena.

  • Odhlásit se můžete nejpozději 24 hodin před začátkem daného Klubíčka. Pokud dojde k pozdějšímu odhlášení, platbu vám bohužel vrátit nemůžeme.

  • Děti starší 3 let vám rádi pohlídáme, budete-li chtít.

  • Děti do 3 let a děti, které to potřebují/chtějí, můžete na kroužku doprovázet.

  • V případě potřeby je v prostorách o patro níže kavárna, kde je možné na děti (v bezprostřední blízkosti) počkat.