CO DĚLÁME

Jako jediná organizace v ČR se zaměřujeme na adoptivní rodiny. Samy jsme adoptivní maminky, které si touto cestou procházejí a chceme své radosti, výzvy a zkušenosti v náhradním rodičovství sdílet.

Podporujeme adoptivní rodiče

Spojujeme adoptivní rodiče, poskytujeme jim podporu a prostor pro sdílení zkušeností. Dobře edukovaný adoptivní rodič je klíčem ke zdravému vývoji a prospívání přijatých dětí.

Děláme osvětu

Adopce není jen o naplnění vlastní touhy po dítěti. Přijetím dítěte by se rodina neměla uzavřít a vytvořit z tématu adopce tabu. Je dobré být připraven na to, že adoptivní rodina, stejně jako pěstouni, přijímá dítě s vývojovým traumatem. Vazba rodiče a dítěte nepřichází automaticky a je potřeba ji vybudovat a neustále utužovat.

Vzděláváme přechodné pěstouny

Přijmout dítě do péče, navázat pouto a postarat se o jeho zdravý vývoj. To jsou základní pilíře rozvoje dítěte u přechodných pěstounů směrem k adoptivním rodičům. Podpoříme vás v péči dle moderních poznatků z dětské psychologie a psychomotorického vývoje.

Naše cíle

1. Vybudovat aktivní komunitu adoptivních rodičů napříč celou ČR.

2. Nabízet podporu adoptivním rodinám, které vytváří prostředí pro zdravý rozvoj a prospívání přijatých dětí.

3. Podporovat přechodné pěstouny pečující o dítě. Spolupracujeme s odborníky na dětskou psychologii a vycházíme z nejnovějších poznatků. Pomůžeme vám navázat pouto a zajistit plynulý přechod do náhradní rodiny.

4. Edukovat veřejnost a instituce, aby měly správné povědomí o adopci. A aby páry do adopce vstupovaly informovaně a zodpovědně s ohledem na potřeby přijatého dítěte.

5. Prosadit legislativní a systémové změny v náhradní rodinné péči v ČR. Chceme, aby byl proces adopce jednotný a transparentní ve všech krajích ČR.

Naše poslání

Sdílet prostředí, ve kterém se adoptivní rodiče mohou setkávat, vzdělávat se, navzájem se obohacovat a zároveň naplňovat potřeby, na které systém ani trh zatím nejsou připraveni.